◙ หวยรัฐบาล (งวดวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน)
รัฐบาล แบบ(1)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 65.00 31.50
3 ตัวบน 550.00 33.50
3 ตัวโต๊ด 105.00 33.50
2 ตัวโต๊ด 10.00 30.50
วิ่งบน 3.00 12.50
วิ่งล่าง 4.00 12.50
2 ตัวล่าง 65.00 31.50
3 ตัวล่าง 120.00 30.50
4 ตัวบน 3,400.00 28.50
4 ตัวโต๊ด 12.00 25.50
5 ตัวโต๊ด 10.00 25.50
ปักหลักหน่วยบน 6.00 10.50
ปักหลักสิบบน 6.00 10.50
ปักหลักร้อยบน 6.00 10.50
ปักหลักหน่วยล่าง 7.00 10.50
ปักหลักสิบล่าง 7.00 10.50
รัฐบาล แบบ(2)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 70.00 22.00
3 ตัวบน 620.00 25.00
3 ตัวโต๊ด 100.00 25.00
2 ตัวโต๊ด 12.00 25.00
วิ่งบน 3.00 12.00
วิ่งล่าง 4.00 12.00
2 ตัวล่าง 70.00 22.00
3 ตัวล่าง 125.00 25.00
4 ตัวบน 3,500.00 25.00
4 ตัวโต๊ด 14.00 25.00
5 ตัวโต๊ด 11.00 25.00
ปักหลักหน่วยบน 6.00 10.00
ปักหลักสิบบน 6.00 10.00
ปักหลักร้อยบน 6.00 10.00
ปักหลักหน่วยล่าง 7.00 10.00
ปักหลักสิบล่าง 7.00 10.00
รัฐบาล แบบ(3)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 90.00 0.50
3 ตัวบน 820.00 0.50
3 ตัวโต๊ด 130.00 0.50
2 ตัวโต๊ด 15.00 0.50
วิ่งบน 3.27 0.00
วิ่งล่าง 4.27 0.00
2 ตัวล่าง 90.00 0.50
3 ตัวล่าง 150.00 0.50
4 ตัวบน 3,700.00 0.50
4 ตัวโต๊ด 20.00 0.50
5 ตัวโต๊ด 15.00 0.50
ปักหลักหน่วยบน 7.00 0.50
ปักหลักสิบบน 7.00 0.50
ปักหลักร้อยบน 7.00 0.50
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 0.50
ปักหลักสิบล่าง 8.00 0.50
◙ หวยปิงปอง - จับยี่กี (เปิดทุกวัน)
ปิงปอง แบบ(1)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 91.00 1.00
3 ตัวบน 810.00 1.00
3 ตัวโต๊ด 125.00 1.00
2 ตัวโต๊ด 15.00 1.00
วิ่งบน 3.25 1.00
วิ่งล่าง 4.25 1.00
2 ตัวล่าง 91.00 1.00
ปักหลักหน่วยบน 7.50 1.00
ปักหลักสิบบน 7.50 1.00
ปักหลักร้อยบน 7.50 1.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.50 1.00
ปักหลักสิบล่าง 8.50 1.00
ปิงปอง แบบ(2)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 81.00 12.00
3 ตัวบน 710.00 12.00
3 ตัวโต๊ด 110.00 12.00
2 ตัวโต๊ด 12.00 12.00
วิ่งบน 3.25 1.00
วิ่งล่าง 3.25 1.00
2 ตัวล่าง 81.00 12.00
ปักหลักหน่วยบน 6.00 11.50
ปักหลักสิบบน 6.00 11.50
ปักหลักร้อยบน 6.00 11.50
ปักหลักหน่วยล่าง 7.00 11.50
ปักหลักสิบล่าง 7.00 11.50
ปิงปอง แบบ(3)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 71.00 25.00
3 ตัวบน 610.00 25.00
3 ตัวโต๊ด 105.00 25.00
2 ตัวโต๊ด 10.00 25.00
วิ่งบน 3.25 1.00
วิ่งล่าง 3.25 1.00
2 ตัวล่าง 71.00 25.00
ปักหลักหน่วยบน 6.00 12.00
ปักหลักสิบบน 6.00 12.00
ปักหลักร้อยบน 6.00 12.00
ปักหลักหน่วยล่าง 7.00 12.00
ปักหลักสิบล่าง 7.00 12.00
◙ หวยหุ้นไทย (เปิด จันทร์-ศุกร์)
หุ้นไทย แบบ(1)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 91.00 0.00
3 ตัวบน 750.00 0.00
3 ตัวโต๊ด 120.00 0.00
2 ตัวโต๊ด 13.00 0.00
วิ่งบน 3.25 0.00
วิ่งล่าง 4.25 0.00
2 ตัวล่าง 91.00 0.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 0.00
ปักหลักสิบบน 7.00 0.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 0.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 0.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 0.00
หุ้นไทย แบบ(2)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 71.00 20.00
3 ตัวบน 550.00 20.00
3 ตัวโต๊ด 115.00 20.00
2 ตัวโต๊ด 13.00 20.00
วิ่งบน 3.00 12.00
วิ่งล่าง 4.00 12.00
2 ตัวล่าง 71.00 20.00
ปักหลักหน่วยบน 6.00 10.00
ปักหลักสิบบน 6.00 10.00
ปักหลักร้อยบน 6.00 10.00
ปักหลักหน่วยล่าง 7.00 10.00
ปักหลักสิบล่าง 7.00 10.00
หุ้นไทย แบบ(3)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 81.00 10.00
3 ตัวบน 600.00 10.00
3 ตัวโต๊ด 125.00 10.00
2 ตัวโต๊ด 13.00 10.00
วิ่งบน 3.00 12.00
วิ่งล่าง 4.00 12.00
2 ตัวล่าง 81.00 10.00
ปักหลักหน่วยบน 6.00 10.00
ปักหลักสิบบน 6.00 10.00
ปักหลักร้อยบน 6.00 10.00
ปักหลักหน่วยล่าง 7.00 10.00
ปักหลักสิบล่าง 7.00 10.00
◙ หวยหุ้นต่างประเทศ (เปิดทุกวัน)
หุ้นต่างประเทศ แบบ(1)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 90.50 1.00
3 ตัวบน 800.90 1.00
3 ตัวโต๊ด 125.00 1.00
2 ตัวโต๊ด 15.00 1.00
วิ่งบน 3.25 1.00
วิ่งล่าง 4.25 1.00
2 ตัวล่าง 90.50 1.00
ปักหลักหน่วยบน 7.00 1.00
ปักหลักสิบบน 7.00 1.00
ปักหลักร้อยบน 7.00 1.00
ปักหลักหน่วยล่าง 8.00 1.00
ปักหลักสิบล่าง 8.00 1.00
หุ้นต่างประเทศ แบบ(2)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 80.50 12.00
3 ตัวบน 700.90 12.00
3 ตัวโต๊ด 115.00 12.00
2 ตัวโต๊ด 10.00 12.00
วิ่งบน 3.00 12.00
วิ่งล่าง 4.00 12.00
2 ตัวล่าง 80.50 12.00
ปักหลักหน่วยบน 6.00 12.00
ปักหลักสิบบน 6.00 12.00
ปักหลักร้อยบน 6.00 12.00
ปักหลักหน่วยล่าง 7.00 12.00
ปักหลักสิบล่าง 7.00 12.00
หุ้นต่างประเทศ แบบ(3)

การแทง การจ่าย ส่วนลด
2 ตัวบน 70.50 22.00
3 ตัวบน 600.90 22.00
3 ตัวโต๊ด 105.00 22.00
2 ตัวโต๊ด 10.00 22.00
วิ่งบน 3.00 11.00
วิ่งล่าง 4.00 11.00
2 ตัวล่าง 70.50 22.00
ปักหลักหน่วยบน 6.00 12.00
ปักหลักสิบบน 6.00 12.00
ปักหลักร้อยบน 6.00 12.00
ปักหลักหน่วยล่าง 7.00 12.00
ปักหลักสิบล่าง 7.00 12.00
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.lot9999.com ติดต่อเรา ไลน์: @lot9999 (อย่าลืมใส่@) ตลอด 24 ชม.